Ansvarserklæring

 • Jeg er innforstått med at klatring/buldring og aktivitet på Førde Klatresenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig til å følge sikkerhets- og trivsels reglene for senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
 • Jeg er klar over at jeg må ha brattkort/sikringskort for å benytte tauvegg eller bli sikret av en som innehar sikringskort/brattkort. Jeg forplikter meg til følge reglene for sikker tauklatring som beskrevet på «Klatrevettplakaten».
 • Jeg er pliktig til å varsle personalet dersom jeg oppdager feil og mangler på anlegget eller ser at andres atferd kan utgjøre en risiko.
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten Førde Klatresenter AS sin tillatelse.

Barn under 13 år (må være under oppsyn av voksen)

 • Jeg er innforstått med at barn under 13 år må være under oppsyn av en voksen hele tiden (maks 2 barn per voksen), og denne har fullt ansvar for sikkerheten til barnet jeg signerer for.
 • Jeg er ansvarlig for at mitt barn følger sikkerhets- og trivselsreglene til senteret og instrukser fra personalet.

Ungdom, 13-17 år (kan benytte anlegget alene, men foresatte må signere ansvarserklæring)


 • Ungdom jeg signerer for er pliktig til å følge sikkerhets- og trivselsreglene til senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
 • Ungdom jeg signerer for er pliktig til å varsle personalet dersom han/hun oppdager feil og eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan utgjøre en risiko.
 • Ungdom jeg signerer for er klar over at det er krav om brattkort/sikringskort for å benytte tauvegg, at de må ha foresattes tillatelse, og forplikter seg til følge reglene for sikker klatring i tau som beskrevet på klatrevettplakaten.

Kontaktinfo:

 • Adr: Vievegen 169, 6812 Førde
 • E-post: post@fordeklatresenter.no
 • Tlf: 92977030
 • Facebook
 • Instagram