Barn/familie

Barnerom

Buldring (klatring på lav vegg over tjukkas) er ein perfekt aktivitet for born i alle aldrar! Vi har eit eige barnerom med lavare buldreveggar med bulder skrudd spesielt for born, med klatretak tilpasset barnehender og kort avstand mellom taka. Ved sidan av barnerommet er autobelayveggen vår, som er 6 m høg og også har ruter som egnar seg for born. Det krevst ikkje forkunnskap for bruk av autobaly, men henvend deg i resepsjonen dersom du ikkje har brukt dette før og treng opplæring. Born under 13 år må alltid vere under oppsyn av vaksen.  

Barne- og ungdomsgrupper

Vi arrangerer grupper som har vekentlege treningar med instruktør. Sjå "Kurs og grupper" for meir info.

Tryggleik

Har du med deg born, må du også passe på at desse ikkje befinn seg under folk som buldrar. Eldre born kan buldre i hovudbuldrerommet ved behov for ekstra utfordringar, men må då vere i følgje med vaksen. Det er ikkje tillate å springe rundt, leike på tjukkas osv. Det er viktig å sjå til at borna ikke oppheld seg under vaksne som buldrar, då folk kan ramle når som helst! 

Bursdagsfeiring

På senteret kan de få ei bursdagsfeiring utanom det vanlege. 

Som hovudregel har vi kun anledning til å arrangere bursdag fredagar ettermiddagar. Om de har anledning til å leggje feiringa til før 15.30 på i vekedagane, kan det la seg gjere.

Vi tilbyr 2 alternativ. 

Alternativ 1 er feiring utan særskilt assistanse frå oss. Vi setter fram bord og serverer pizza iht avtale med dykk. De må sjølv dekke på og assistere borna med klatring (vi gir nødvendig opplæring).

Alternativ 2: Vi dekker bord og pyntar enkelt. De får med ein eigen vert som assisterer med servering og sikring av born i klatreveggen.

Passer for: 5-10år

Pris alternativ 1: 200,- per born (minimum 1500,-)

Pris alternativ 2: 275 per born (minimumspris: 1500,-)

Maks antal: 12-15 born

Vi reserverer barnerommet og autobelayveggen for selskapet (gjeld kun alternativ 2). Vi serverer saft og husets pizza. Foreldre kan gjerne ta med kake.  Ein eller to av foreldrene må vere tilstade under bursdagen (nokre fleire ved alternativ 1). Borna får bruke barneklatrerommet og autobelay. Vi er opptekne av at alle borna skal oppleve meistring og få ei positiv oppleving. Begge tilboda dekker inngong og utstyr

For spørsmål og bestilling, kontakt oss på: post@fordeklatresenter.no

Fritidskort

Førde klatresenter er med i fritidskortordninga til Sunnfjord kommune. Born frå låginntektsfamiliar har gjennom ordninga anledning til å kjøope klippekort, 10-klipp, inkludert utstyr for kun 800,-.

Kontakt:

  • Adr: Vievegen 169, 6812 Førde
  • E-post: post@fordeklatresenter.no
  • Tlf: 92977030
  • Facebook
  • Instagram