Treningsvegleiing

Nytt tilbod for deg som ynskjer hjelp til å utvikle deg som klatrar. 

Vi har lang erfaring med trening for klatring, og held oss oppdaterte på nye metodar for trygg og effektiv trening. 

Tilbod:

1. Enkelttimar med fokus på testing, teknikk, tauklatring, øktplanlegging eller klatrespesifikk styrketrening. For 1 eller 2 personar. Pris: 500,- for 45 min. 750,- for 60 min. 

2. Treningsplan: 90 min kartleggingssamtale og testing. I etterkant utarbeider vi ein treningsplan tilpassa dine ønsker & behov. Pris: 1500,- Oppfølgingstime (valfritt): 500,- for 45 min.

Nb: Tilbod 2 gjeld kun dagtid. Tilbod 1 kan skje på kveldstid, etter avtale.Fyll ut skjemaet under om du er interessert. Skriv kort om klatrebakgrunnen din og kva du ynskjer å få ut av oppfølginga.