Kurs og grupper

Ta kontakt med oss om de er fleire som kunne tenke dykk kurs saman: post@fordeklatresenter.no


Workshop "core-trening" for klatrarar:

Tykkjer du sit-ups og planke er begredelige greier? Då er det godt å vite at det kan vere bortkasta tid å trene slikt, med formål å bli betre til å klatre. I løpet av workshopen forklarer vi kvifor, og viser deg betre, meir spesifikke øvingar retta mot klatraren. Du lærer også å impementere det i treninga di. Økta passer for deg som er godt etablert på gul/raud grad (til og med sølv). Påmelding her

Workshop "betre sikrar tryggare klatrar"

Formålet er å gjere deltakarane tryggare som sikrarar. Anten du har hatt brattkort ei stund og praktisert ein del, eller det er ei stund sidan sist du sikra og treng oppfrisking. Workshopen tek også føre seg klatretekniske moment, som kan gje deg raskare progresjon i klatreveggen. Påmelding her:

Brattkortkurs 2024:

  • 18.06 og 20.06, kl 17-22

Meir informasjon og påmelding her. Nye kurs blir sett opp fortløpande i løpet av året.

Introduksjonskurs buldring 2024:

  • 05.02.24 kl 1930-2100
  • 19.02.24vkl 19.30-2100

Meir informasjon om kurset og påmelding her.

Barne og ungdomsgrupper vinter/vår 2024:

Meir informasjon her


Kontakt:

  • Adr: Vievegen 169, 6812 Førde
  • E-post: post@fordeklatresenter.no
  • Tlf: 92977030
  • Facebook
  • Instagram