Kurs og grupper

Ta kontakt med oss om de er fleire som kunne tenke dykk kurs saman: post@fordeklatresenter.no


Workshop styrke vs power:

Formålet med workshopen er å gje deltakarane auka forståelse av forskjell på styrke & power samt bruke kunnskapen til planlegging av ein treningsperiode. Det blir anledning til å teste både styrke og power i løpet av økta. Påmelding her

Workshop "betre sikrar tryggare klatrar"

Formålet er å gjere deltakarane tryggare som sikrarar. Anten du har hatt brattkort ei stund og praktisert ein del, eller det er ei stund sidan sist du sikra og treng oppfrisking. Workshopen tek også føre seg klatretekniske moment, som kan gje deg raskare progresjon i klatreveggen. Påmelding her:

Brattkortkurs 2023:

  • Veke 39: måndag og onsdag
  • Veke 42: tysdag og torsdag
  • Veke 44: måndag og onsdag

Meir informasjon og påmelding her. Nye kurs blir sett opp fortløpande i løpet av året.

Introduksjonskurs buldring 2023:

  • 02.10 kl 20-2130

Meir informasjon om kurset og påmelding her.

Barne og ungdomsgrupper vinter/vår 2023:

Meir informasjon her


Kontakt:

  • Adr: Vievegen 169, 6812 Førde
  • E-post: post@fordeklatresenter.no
  • Tlf: 92977030
  • Facebook
  • Instagram