Barne- og ungdomsgrupper

Barnegrupper med oppstart januar 2022:

Aldersgruppe 7-9år.

Her er ikkje krav om forkunnskap. Borna blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av fast instruktør. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. Det er plass til 10 born i gruppa. 

Nye grupper startar i veke 7:

 • Gruppe 1 (7-9 år) tysdagar klokka 1700-1800
 • Gruppe 3 (7-9 år) torsdagar klokka 1700-1800

Pris 1800,- pr semester (betalast ved 1. oppmøte). Leige av utstyr er inkludert i deltakaravgifta. 15% rabatt for born med årskort. 20% rabatt på alt i butikk veka etter oppstart.

Varigheit: 10 gongar (opphald i vinterferie og påska - jmf skuleruta) 

Påmelding her. 

Ungdomsgrupper


 • 10-12 år: Her er ikkje krav om forkunnskap. Borna blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av ein fast instruktør. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. Det blir lagt opp til at borna lærer å sikre på topptau. Det er plass til 10 born i gruppa.

Nye grupper startar i veke 7:

 • Gruppe 2: tysdagar klokka 1815-1915
 • Gruppe 4: torsdagar klokka 1815-1915

Varigheit: 10 gongar (opphald i vinterferie og påska - jmf skuleruta)

Pris: 1800,- (inkluderer alt). 15% rabatt for born med årskort. 20% rabatt på alt i butikk veka etter oppstart.

Påmelding her

 • 13-16 år: Her er ikkje krav om forkunnskap. Ungdomane blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av faste instruktørar. I tillegg til buldring går vi gjennom "grunnkurs-inne", som kvalifiserer for å avleggje brattkortprøva. Det betyr at dei som kvalifiserer for det får brattkort etter endt kurs, om føresette samtykkjer til det. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. I løpet av semesteret lærer ein grunnleggjande klatreteknikk, sikringsteknikk og styrketrening. Det er plass til 12 born i gruppa. 1,5  timar per økt.

Oppstart: Veke 7. Måndagar klokka 1530-1700. 10 gonger (opphald i vinterferie og påska - jmf skuleruta)

Pris: 2000,- (15% rabatt for dei med årskort).

Påmelding her

Sommarkurs for ungdom, 13+

Her er ikkje krav om forkunnskap. 3 dagar med klatring/buldring under kyndig vegleiing av instruktør. I tillegg til buldring går vi gjennom "grunnkurs-inne", som kvalifiserer for å avleggje brattkortprøva. Dei som deltek på kurset frå fri inngong og lån av utstyr kursveka og veka etter, slik at dei kan øve på eigahand. Dei som kvalifiserer for det får brattkort etter endt kurs, om føresette samtykkjer til det.

Sommar 22:

- Veke 25: Måndag, onsdag og fredag. Klokka 12-15 alle dagane. 

Pris: 1600,-

Påmelding her

NB: Minimum 4 deltakarar for at kurset vert gjennomført.

Kontakt:

 • Adr: Vievegen 169, 6812 Førde
 • E-post: post@fordeklatresenter.no
 • Tlf: 92977030
 • Facebook
 • Instagram