Barne- og ungdomsgrupper


Barnegrupper med oppstart februar 2023 (opnar for påmelding veke 2):

Aldersgruppe 7-9år.

Her er ikkje krav om forkunnskap. Borna blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av fast instruktør. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. Det er plass til 10 born i gruppa. 

 • Gruppe 1 (7-9 år) tysdagar klokka 1700-1800
 • Gruppe 3 (7-9 år) torsdagar klokka 1700-1800

Pris 1800,- pr semester (betalast ved 1. oppmøte). Leige av utstyr er inkludert i deltakaravgifta. 15% rabatt for born med årskort. 20% rabatt på alt i butikk veka etter oppstart.

Varigheit: 10 gongar (opphald i haustferien - jmf skuleruta) 

Påmelding her. 

Ungdomsgrupper


 • 10-12 år: Her er ikkje krav om forkunnskap. Borna blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av ein fast instruktør. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. Det blir lagt opp til at borna lærer å sikre på topptau. Det er plass til 10 born i gruppa.
 • Gruppe 2: tysdagar klokka 1815-1915
 • Gruppe 4: torsdagar klokka 1815-1915

Varigheit: 10 gongar (opphald i haustferien - jmf skuleruta)

Pris: 1800,- (inkluderer alt). 15% rabatt for born med årskort. 20% rabatt på alt i butikk veka etter oppstart.

Påmelding her

 • 13-16 år: Her er ikkje krav om forkunnskap. I denne gruppa kombinerer vi styrketrening og klatring. Ungdomane får kyndig vegleiing av fast instruktør. Økta blir todelt; med ca 45 min styrketrening og 45 min buldring/klatring. Vi vektlegg ei sunn tilnærming til stykretrening, med fokus på teknikk, fornuftig progresjon og bevegelsesglede. Målet er å legge til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke.   Det er plass til 12 born i gruppa. 1,5  timar per økt.

Oppstart: Veke 6. Onsdagar klokka 1530-1700. 10 gonger (opphald - jmf skuleruta)

Pris: 1800,- (15% rabatt for dei med årskort).

Påmelding her


Kontakt:

 • Adr: Vievegen 169, 6812 Førde
 • E-post: post@fordeklatresenter.no
 • Tlf: 92977030
 • Facebook
 • Instagram