Barne- og ungdomsgrupper


Barnegrupper med oppstart veke 5 2024 (opnar for påmelding veke 2):

Aldersgruppe 7-9år.

Her er ikkje krav om forkunnskap. Borna blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av fast instruktør. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. Det er fokus på klatring gjennom leik, og i mindre grad spesifikk teknikk- /ferdigheitstrening. Det er plass til 10 born i gruppa.

  • Gruppe 1 (7-9 år) måndagar klokka 1700-1800
  • Gruppe 3 (7-9 år) tysdagar klokka 1700-1800

Pris 1800,- pr semester (betalast ved 1. oppmøte). Leige av utstyr er inkludert i deltakaravgifta. 15% rabatt for born med årskort. 20% rabatt på alt i butikk veka etter oppstart.

Varigheit: 10 gongar (opphald jmf skuleruta)

Påmelding her


Ungdomsgrupper

  • 10-13 år: Her er ikkje krav om forkunnskap. Borna blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av fast instruktør. Vi vektlegg framleis bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. I tillegg vil ein få noko meir spesifikk klatretrening - avhengig av motivasjonen til barnet. Det blir lagt opp til at dei som vil lærer å sikre på topptau. Det er plass til 10 born i gruppa.
  • Gruppe 2: måndagar klokka 1815-1915
  • Gruppe 4: tysdagar klokka 1815-1915

Varigheit: 10 gongar (opphald jmf skuleruta)

Pris: 1800,- (inkluderer alt). 15% rabatt for born med årskort. 20% rabatt på alt i butikk veka etter oppstart.

Påmelding her.Kontakt:

  • Adr: Vievegen 169, 6812 Førde
  • E-post: post@fordeklatresenter.no
  • Tlf: 92977030
  • Facebook
  • Instagram