Barne- og ungdomsgrupper


Barnegrupper med oppstart september 2022:

Aldersgruppe 7-9år.

Her er ikkje krav om forkunnskap. Borna blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av fast instruktør. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. Det er plass til 10 born i gruppa. 

Ledige plassar blir annonsert ifm skulestart:

 • Gruppe 1 (7-9 år) tysdagar klokka 1700-1800
 • Gruppe 3 (7-9 år) torsdagar klokka 1700-1800

Pris 1800,- pr semester (betalast ved 1. oppmøte). Leige av utstyr er inkludert i deltakaravgifta. 15% rabatt for born med årskort. 20% rabatt på alt i butikk veka etter oppstart.

Varigheit: 10 gongar (opphald i haustferien - jmf skuleruta) 

Påmelding her. 

Ungdomsgrupper


 • 10-12 år: Her er ikkje krav om forkunnskap. Borna blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av ein fast instruktør. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. Det blir lagt opp til at borna lærer å sikre på topptau. Det er plass til 10 born i gruppa.

Ledige plassar blir annonsert ifm skulestart:

 • Gruppe 2: tysdagar klokka 1815-1915
 • Gruppe 4: torsdagar klokka 1815-1915

Varigheit: 10 gongar (opphald i haustferien - jmf skuleruta)

Pris: 1800,- (inkluderer alt). 15% rabatt for born med årskort. 20% rabatt på alt i butikk veka etter oppstart.

Påmelding her

 • 13-16 år: Her er ikkje krav om forkunnskap. Ungdomane blir introdusert for klatring under kyndig vegleiing av faste instruktørar. I tillegg til buldring går vi gjennom "grunnkurs-inne", som kvalifiserer for å avleggje brattkortprøva. Det betyr at dei som kvalifiserer for det får brattkort etter endt kurs, om føresette samtykkjer til det. Vi vektlegg bevegelsesglede og legg til rette for utvikling av motorikk, balanse, bevegelegheit og styrke. I løpet av semesteret lærer ein grunnleggjande klatreteknikk, sikringsteknikk og styrketrening. Det er plass til 12 born i gruppa. 1,5  timar per økt.

Oppstart: Veke 38. Onsdagar klokka 1530-1700. 10 gonger (opphald i haustferien- jmf skuleruta)

Pris: 2000,- (15% rabatt for dei med årskort).

Påmelding her


Kontakt:

 • Adr: Vievegen 169, 6812 Førde
 • E-post: post@fordeklatresenter.no
 • Tlf: 92977030
 • Facebook
 • Instagram